Private 

Dit deel van onze site is gericht naar onze particuliere klanten en beginnende zelfstandigen.

Voor klanten met een kleinschalig wagenpark, bieden wij allerlei diensten voor alle budgetten aan. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

-Aankoop advies en begeleiding
-Verkoop advies en vertegenwoordiging
-Advies m.b.t. gebruik & kosten 
-Advies m.b.t. onderhoud & herstellingen
-Schade en ongeval begeleiding
-Reëele Waarde schattingen